Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gender. Czym było? Czym Jest? Czym się staje?”

konferencja plakat genderKoło Naukowe Studiów Genderowych zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Gender. Czym było? Czym jest? Czym się staje?”, która odbędzie się 25 kwietnia 2014 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (sale 43, 133, 140).

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do merytorycznej dyskusji na temat kategorii gender i jej zastosowania w różnych dziedzinach badawczych. W ramach panelu eksperckiego dokonana zostanie analiza gender jako perspektywy badawczej, natomiast panele studencko-doktoranckie poświęcone będą praktycznemu zastosowaniu kategorii gender w ramach kilku dziedzin naukowych.

Szczegółowe informacje oraz program Konferencji dostępne są również na stronie: projektgender.amu.edu.pl.

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym – gender.wnpid.@gmail.com