Operacje wojskowe WPBiO: podsumowanie projektu w ramach konferencji

plakatu WPBiO copyTrzeci panel konferencji „Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej: osiągnięcia – szanse – perspektywy” stanowi podsumowanie projektu badawczego „Wojskowe zaangażowanie operacyjne Unii Europejskiej w Afryce”, który był realizowany w okresie od lipca 2013 do czerwca 2014 roku na WNPiD. W projekcie uczestniczyło 15 naukowców z różnych, polskich ośrodków badawczych. Serdecznie zapraszamy do udziału w panelu „Operacje wojskowe WPBiO”, który rozpocznie się o godz. 14:00 w sali 43. Moderatorem panelu będzie prof. dr hab. Justyna Zając z Uniwersytetu Warszawskiego.

Koordynację projektu powierzono dr Beacie Przybylskiej-Maszner z WNPiD. Przedmiotem projektu stała się problematyka afrykańskich operacji wojskowych Unii Europejskiej prowadzonych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony do roku 2013. Kluczowe dla realizacji celów projektu było:

  • wskazanie uwarunkowań zaangażowania operacyjnego,
  • analiza podstaw prawnych i działań politycznych na płaszczyźnie relacji między państwami Unii Europejskiej, które służą wypracowaniu impulsów i kierunków reakcji, a także relacji państwo interwencji-Unia Europejska, 
  • określenie roli głównych aktorów instytucjonalnych i państwowych zaangażowanych w prowadzenie operacji,
  • analiza mechanizmu podejmowania decyzji o zaangażowaniu operacyjnym, jak i mechanizmu prowadzenia operacji, z szczególnym uwzględnieniem sytuacji prawnej po traktacie lizbońskim,
  • ocena znaczenia zaangażowania Unii Europejskiej w Afryce, w kontekście prowadzonych działań operacyjnych.

W badaniach zostało zastosowane podejście interdyscyplinarne, charakterystyczne dla nauki o stosunkach międzynarodowych. Analiza została przeprowadzona z wykorzystaniem dorobku nauk społecznych, głównie politologii i prawa, ale także historii i afrykanistyki. Wyniki prowadzonych badań zostaną rozpowszechnione poprzez publikację naukową „Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce” przygotowaną pod redakcją koordynatorki projektu. Książka ukaże się nakładem Wydawnictwa WNPiD w sierpniu tego roku.

Szczegółowy program konferencji znajduje się w załączniku. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć, dostępnej na Facebooku.