Paweł Stachowiak ze stopniem doktora habilitowanego

W poniedziałek Rada Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa uchwaliła nadanie Doktorowi Pawłowi Stachowiakowi wyższego stopnia naukowego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Dr Paweł Stachowiak jest historykiem, politologiem i wykładowcą na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Jego zainteresowania skupiają się wokół problematyki wyznaniowej we współczesnym świecie, najnowszej historii politycznej Polski oraz problemu pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego i polityki pamięci.

Więcej informacji:  https://wnpid.amu.edu.pl/pracownicy/name/pawel-stachowiak/