Pomoc materialna dla studentów

Prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem w sprawie wniosków o przyznanie pomocy materialnej na I semestr roku akademickiego 2014/2015. Dokumenty dostarczyć można do 8 października 2014 roku. Złożenie wniosku w terminie późniejszym wyklucza możliwość ubiegania się o spłatę przyznanych świadczeń od początku semestru lub roku akademickiego. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.