Pomost na Rynek Pracy #2

Zapraszamy na spotkanie ws. Pomostu na rynek pracy, które odbędzie się w czwartek 16 czerwca br. o godz. 18.00 w Auli. Zaprezentujemy Państwu wyniki dotychczasowej rekrutacji oraz przedstawimy Pakiet stażysty. W Pakiecie znajduje się kilka naprawdę trudnych dokumentów (tym Umowa o staż i Program stażu), które zostaną przedstawione i wskażemy jak należy je wypełnić. Dlatego tez spotkanie ma charakter obowiązkowy.

Na spotkanie zapraszamy 4 grupy studentów roczników dyplomowych. Są to osoby, które: dostały się na staż do firmy/instytucji z Listy pracodawców, zgłosiły własnego pracodawcę i otrzymały u niego staż, nie otrzymały stażu w firmie/instytucji z Listy pracodawców, nie uczestniczyły w I naborze na staże w ramach Pomostu. 

W ostatnich dniach na pokładzie Pomostu pojawiły się nowe firmy oferujące bardzo ciekawe miejsca stażowe. Kilka firm nie wybrało ani jednego stażysty i nadal podtrzymują swoje zainteresowanie udziałem w projekcie. Wielu studentów dostało się do dwóch pracodawców i siłą rzeczy zrezygnowali z jednego – zostawiając w ten sposób nieobsadzone miejsce.

Chcemy przez powyższe przekazać, że każdy ze studentów ma cały czas szansę dostać się na staż: są wolne miejsca u pracodawców, można również cały czas zaproponować swojego preferowanego pracodawcę.

Spotkanie poprowadzi Prodziekan ds. studenckich dr Adam Szymianiak.