Praca zbiorowa: Evolving dependency relations. Old and new approaches

FRONTRedakcja czasopisma naukowego „R/evolutions: Global Trends & Regional Issues” przedstawia pracę zbiorową zatytułowaną Evolving dependency relations. Old and new approaches. Publikacja jest rezultatem ożywionej, interdyscyplinarnej i podejmującej aktualne problemy dyskusji naukowej podczas Międzynardowej Konferencji Naukowej „Old and New forms of Dependency – Attempts at forecasting”, która odbyła się na naszym Wydziale 20 i 21 marca 2014 r.

Publikacja Evolving dependency relations. Old and new approaches jest dostępna na zasadzie otwartego dostępu pod adresem:

http://r-evolutions.amu.edu.pl/index.php/projects/80-projects/130-sg-publication

Zapraszamy do lektury, wydawnictwo opatrzone wstępem prof. Andrzeja Gałganka obejmuje artykuły prof. Larry’ego Raya (Kent University), prof. Mikaela Spanga (Malmo Univeristy), dr Danieli Irrery (University of Catania), dr Marcina Fatalskiego (Uniwersytet Jagielloński) i Kacpra Van Wallendaela (Uniwersytet Warszawski).