Zakład Badań Niemcoznawczych

O Zakładzie

Obszary naukowe, którymi zajmują się pracownicy Zakładu:

Rola Niemiec w procesach rozwojowych Europy w XX i XXI w.

Szczegółowe problemy badawcze podejmowane przez poszczególnych pracowników dotyczyły następujących tematów:

Polityka zagraniczna Niemiec w XX i XXI wieku

Stosunki polsko-niemieckie w XX i XXI w.

Integracja europejska

Rola Niemiec i Polski w procesie integracji europejskiej

Migracje w Europie

Plany awansów naukowych: czerwiec 2018 uruchomienie przewodu habilitacyjnego dr.Adama Barabasza

Publikacje

Najważniejsze zakładowe publikacje:

B.Koszel, Nierówne partnerstwo? Niemcy i Francja w Unii Europejskiej (1993-2013), Piła 2013, ,Wyd. PWSZ Piła

Franzke/B. Koszel, A. Kinyakin, Die Kooperation zwischen der EU und Russland, Potsdam 2013, WeltTrends Verlag

Franzke/B.Koszel/A.Sakson, Drogi wyjścia z kryzysu. Perspektywa polska i niemiecka. Wege aus der Krise. Polnische und deutsche Standpunkt zur europäischen Union, Poznań 2013, Wyd. WNPID UAM

Franzke, B.Koszel and A.Kinyakin (Eds.), The European Union and Russia.Causes of the Crisis and Potential for Cooperation, Verlag WeltTrends, Potsdam 2016

Barabasz, M. B. Koszel, M. Księżniakiewicz Przywództwo Niemiec i Francji w Unii Europejskiej w XXI w. Problemy i wyzwania, , Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2016

Sakson, Von Memel bis Allenstein. Die heutige Bewohner des ehemaligen Ostpreussens: Memelland, Kaliningrader Gebiet, Ermland und Masuren. Teil (tom) 1 (524 ss.), Teil (tom) 2 (643 ss.). Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2016

Jochen Franzke, Bogdan Koszel und Andrzej Sakson (Hrsg.) Migrationspolitik in der europäischen Flüchtlingskrise Herausforderungen und Lösungsansätze in Deutschland und Polen, Verlag WeltTrends, Potsdam 2017

Współpraca

Współpraca z instytucjami w kraju i za granicą:

Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu w Poczdamie

Uniwersytet Przyjaźni Narodów Moskwie

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

Konferencje

Konferencje naukowe organizowane przez Zakład:

Frankfurt/Oder-Słubice, 9 IX 2007, Die Polen und Deutschen im gemeinsamen Europa, Viadrina-Universität-Universität Potsdam- Zakład Badań NiemcoznawczychBerlin,14-15 XI, 2008 konferencja nt. Deutsch-polnische Annaherungen.Die Buergerinitiativen, organizatorzy: Universitaet Potsdam, Polski Instytut Kultury,Zaklad badań Niemcoznawczych

Mikuszewo k. Poznania, 17-19.05. 2009, konferencja nt. Polityka wschodnia Unii Europejskiej, organizatorzy: Zakład Badań Niemcoznawczych, Universität Potsdam,

Poznań, 20.10. 2011 POLSKA RZĄDZI  EUROPĄ. Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, Poznań, Zakład Badań Niecoznawczych, Fundacja Róży Luksemburg (przedstawicielstwo w Warszawie), Instytut Zachodni w Poznaniu, Wirtschafts-und Sozialwissenschaftliche  Fakultät der Universität Potsdam, Redakcja  „WeltTrends”

Poczdam, 25.11- 26.11.2011, Europa in der Euro-Krise: Solidarität oder Zerfall?, org. Zakład Badań Niemcoznawczych WNPiD UAM/Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Potsdam

Poczdam, 10-12.10.2012, Hegemonie und Multipolarität.Weltordnungen im 21.Jahhundert, org. Rosa-Luxemburg-Stiftung, Zakład Badań Niemcoznawczych

Poznań, 13.06.2013,Niemcy przed wyborami do Bundestagu 2013: Programy, kampanie, prognozy, Instytut Zachodni, Universität Potsdam, Zakład Badań Niemcoznawczych UAM,

Piła, 20-21.11.2014, Społeczne oblicza Europy XXI wieku, org. PWSZ Piła, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytet w  Poczdamie, UAM (ZBN) w Poznaniu i Fundacja Róży Luksemburg

Poczdam, 30.01. 2015, Uniwersytet Poczdam, WNPiD UAM (ZBN), Konsequenzen des Ukrainienkonflikts für die europäische Sicherheit

Poczdam, 18.08-21.08.2015 Uniwersytet Poczdam, Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie, WNPiD UAM (ZBN), Russland und die Europäische Union. Krisenursachen und Kooperationswege“,

Poznań, 20-21.10.2016, Unia Europejska w obliczu strategicznych wyzwań . Quo vadis, Europo ? O przyszłości UE z różnych perspektyw, org. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, WNPiD UAM (ZBN), Instytut Zachodni,

Poczdam, 28.10. 2016, Migrationspolitik in der europäischen Flüchtlingskrise. Herausforderungen, Probleme und Lösungsansätze im deutsch-polnischen Vergleich Org. Uniwersytet w Poczdamie, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (ZBN),

Moskwa, 2-3.11.2017, Russia and the UE in changing World: cooperation or competition, org. WNPiD UAM (ZBN), Universität Potsdam, People’s Russian-Friendship University

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T U V W Z
Photo of Dr Adam Barabasz
starszy wykładowca 146
Telefon służbowy: 61 829 6524
Photo of Prof. zw. dr hab. Bogdan Koszel
kierownik Zakładu Badań Niemcoznawczych, profesor zwyczajny 213
Telefon służbowy: 61 829 6567
Telefon służbowy: 61 829 65 58
Telefon służbowy: 61 829 6582