Zakład Komunikacji Społecznej

Badania naukowe pracowników i doktorantów Zakładu Komunikacji Społecznej mieszczą się w różnych obszarach nauki o komunikowaniu i nauki o mediach. W szczególności należą do nich:
– komunikowanie masowe, w tym kultura popularna
– media masowe i ich rola w systemie społecznym, w tym nowe media, nowe paradygmaty dziennikarstwa, media lokalne
– komunikowanie polityczne
– komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
– komunikowanie w biznesie
– reklama i public relations, w tym wyspecjalizowane, m.in. polityczne, sportowe, instytucji publicznych
– medialne reprezentacje instytucji społecznych
– medialne reprezentacje problemów społecznych, np. bezpieczeństwo, populizm
– analiza zawartości treści przekazów medialnych.

 

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T U V W Z
Photo of Dr Szymon Ossowski
prodziekan ds. studenckich, adiunkt 49
Telefon komórkowy: 61 829 6624
Telefon służbowy: 61 829 6558
Telefon służbowy: 61 829 6543
starszy wykładowca
Telefon służbowy: 61 829 6556
Photo of Prof. UAM Dr Hab. Dorota Piontek
Kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej, profesor 154
Telefon służbowy: 61 829 6541
Telefon służbowy: 61 829 6542
Telefon służbowy: 618296557