mgr Denis Halagiera » Zakład Komunikacji Społecznej

Badania naukowe pracowników i doktorantów Zakładu Komunikacji Społecznej mieszczą się w różnych obszarach nauki o komunikowaniu i nauki o mediach. W szczególności należą do nich:
– komunikowanie masowe, w tym kultura popularna
– media masowe i ich rola w systemie społecznym, w tym nowe media, nowe paradygmaty dziennikarstwa, media lokalne
– komunikowanie polityczne
– komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
– komunikowanie w biznesie
– reklama i public relations, w tym wyspecjalizowane, m.in. polityczne, sportowe, instytucji publicznych
– medialne reprezentacje instytucji społecznych
– medialne reprezentacje problemów społecznych, np. bezpieczeństwo, populizm
– analiza zawartości treści przekazów medialnych.

 

mgr Denis Halagiera

doktorant 166
Kategorie: Zakład Komunikacji Społecznej