Zakład Stosunków Międzynarodowych

 

O Zakładzie

Obszary badawcze pracowników zakładu:

• bezpieczeństwo międzynarodowe;
• eksklawy i ich znaczenie we współczesnych stosunkach międzynarodowych;
• kategorie zmiany, hegemonii, narodzin i upadku, suwerenności oraz przemocy w systemie międzynarodowym;
• mechanizmy globalnego rządzenia/zarządzania (międzynarodowe reżimy bezpieczeństwa, reżim nierozprzestrzeniania broni jądrowej, międzynarodowy reżim kosmiczny);
• międzynarodowe prawo humanitarne;
• niedobrowolne migracje;
• państwa nieuznawane;
• polityczność sztuki (sztuka jako forma partycypacji w debacie publicznej; dzieło sztuki jako dar dyplomatyczny);
• polityka kosmiczna/bezpieczeństwo kosmiczne;
• praktyki kommemoracyjnych w sztuce i instytucjach muzealnych;
• prognozowanie polityczne;
• sądownictwo międzynarodowe;
• spory i konflikty międzynarodowe;
• sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo w Unii Europejskiej;
• stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie;
• strefy wpływów w stosunkach międzynarodowych (różne aspekty relacji między państwami o niejednakowych potencjałach (mocarstwa vs słabsze państwa);
• sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna Ukrainy;
• teoria i społeczna historia stosunków międzynarodowych oraz ich relacje;
• upolitycznienie dyskursów muzealnych/wystawienniczych;
• zagadnienia bezpieczeństwa międzynarodowego.

Publikacje

Najważniejsze zakładowe publikacje zobacz tutaj.

Współpraca

Współpraca z instytucjami w kraju i za granicą:
• Baikal National University of Economics and Law in Irkutsk, Rosja
• Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW
• Czarnomorski Uniwersytet Państwowy im. Piotra Mohyły w Mikołajowie, Ukraina
• Eastern Mediterranean University, Cypr
• Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
• Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
• Mersin University, Turcja
• National Taipei University, Republika Chińska na Tajwanie
• Pacific National University in Khabarovsk (Rosja)
• Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
• Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych
• Poznańskie Centrum Praw Człowieka
• Selcuk University, Turcja
• The Institute for Political and International Studies, Teheran, Iran
• The International Middle East Peace Research Center (IMPR), Ankara, Turcja
• The International Political Science Association (IPSA)
• The University of Montpellier, Francja
• The University of Nicosia, Cypr
• Towarzystwo Azji i Pacyfiku
• University Hradec Králové, Republika Czeska
• University of Akureyri, Islandia
• Uniwersytet  Łódzki
• Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Ukraina
• Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Uniwersytet w Maladze, Hiszpania
• Uniwersytet Warszawski
• Ural State University of Economics in Ekaterinburg, Rosja

Konferencje

Konferencje naukowe organizowane przez Zakład:
• I Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Poznań, 23 listopada 2011 (współorganizacja z WNPiD UAM oraz PTSM).
• II Ogólnopolski Kongres Politologii, Poznań, 19-21 września 2012 (współorganizacja w ramach WNPiD UAM).
• Innowacje we współczesnej polityce w warunkach globalizacji: doświadczenia, problemy, technologie, Moskwa, 18 października 2013 (współorganizacja z Федерация мира и согласия).
• Polska-Turcja: 600 lat stosunków dyplomatycznych, Poznań, 5 listopada 2014.
• Poznań International Model United Nations 2013, Poznań, 2-5 maja 2013.
• Seminarium metodologiczne Perspektywy badawcze posthumanistyki, Poznań, 29 listopada 2012.
• Unia Europejska wobec procesu transformacji w Egipcie po 2011, Poznań, 25 listopada 2014.
• Wybrane problemy prognozowania zjawisk społecznych, Poznań, 25 maja 2013.
• Мегаполис – территория инноваций: политика, экономика, культура, репутационный капитал, Moskwa, 17 października 2014 (współorganizacja z Федерация мира и согласия).

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T U V W Z
Telefon służbowy: 061 829 6576
Telefon służbowy: 61 829 6559
Photo of Prof. zw. dr hab. Andrzej Gałganek
Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych 224
Telefon służbowy: 61 829 6578 Strona www: Strona internetowa
Telefon służbowy: 61 829 6557
Photo of Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Malendowski
Emerytowany Samodzielny Pracownik Nauki 211
Telefon służbowy: 61 829 6564
Telefon służbowy: 61 829 6599 Strona www: Strona internetowa