Seminarium naukowe: Uniwersytet bez dyskryminacji

Pełnomocnik Rektora UAM ds. równego traktowania prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak zaprasza do udziału w seminarium naukowym na temat: Uniwersytet bez dyskryminacji, które odbędzie się 25 maja 2017 r. o godz. 10.00 na naszym Wydziale.

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy wysyłać na maila: ewao@amu.edu.pl.

Program seminarium

10.00
Otwarcie seminarium
Prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak – Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania

10.15-10.45
Mec. Anna Mazurczak – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – Naczelniczka Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego
Problem dyskryminacji na uczelniach wyższych

10.45-11.15
Dr Aleksandra Bocheńska – Wydział Prawa i Administracji UAM
Dyskryminacja w stosunkach pracy

11.15-11.45
Mgr Anna Rutz – Pełnomocniczka Rektora UAM ds. studentów z niepełnosprawnościami
Dyskryminacja a niepełnosprawność w kontekście środowiska akademickiego

11.45-12.15 Dyskusja

12.15-12.45 Przerwa kawowa

12.45-13.15
Mgr Maria Krupecka – Pełnomocniczka Wojewody Wielkopolskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych
Sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w Wielkopolsce w kontekście działań administracji rządowej

13.15-13.45
Dr Jowita Wycisk – Wydział Nauk Społecznych UAM – Instytut Psychologii
Homofobia w przestrzeni uniwersytetu. Kilka przykładów, kilka uwag

13.45-14.15
Dr Iwona Chmura-Rutkowska – Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
Płeć w nauce. Kariery naukowe kobiet i mężczyzn w Polsce

14.15-14.45 Dyskusja

14.45 Zakończenie obrad