Studiuj za granicą

Program Erasmus+ na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa umożliwia Ci wyjazdy stypendialne do 22 państw  i podjęcie studiów na jednym z 47 uniwersytetów lub jednostek szkolnictwa wyższego.

W programie Erasmus+ otrzymasz możliwość wyjazdu w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich),  niezależnie od trybu studiów (studia dzienne lub zaoczne). Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, musisz ukończyć pierwszy rok studiów. W zależności od instytucji przyjmującej, możesz być wysyłany na okres 1 lub 2 semestrów.

Dzięki  programowi Erasmus+:

  • zrealizujesz część studiów na zagranicznej uczelni i w międzynarodowym otoczeniu,
  • poznasz system kształcenia i metody nauczania w innym kraju,
  • podniesiesz swoje kompetencje językowe,
  • nawiążesz nowe znajomości,
  • poznasz inne kultury.

Szczegółowe informacje tutaj.