Stypendia Santander Universidades dla studentów i doktorantów

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet otrzymał z Santander Universidades środki finansowe z przeznaczeniem na stypendia dla studentów i doktorantów, którzy wyróżniają się aktywnością na rzecz Uniwersytetu, bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Termin składania wniosków 31 maja. Stypendium (wypłacane jednorazowo) dla studenta wynosi 1 500 zł, a dla doktoranta 2 200 zł (są to kwoty przed opodatkowaniem). Dokumenty należy składać w pokoju 46.

Regulamin dostępny w załączniku.

Załączniki