Sukces I Konferencji „Policja w Wielkopolsce”

policja na stronęDzięki współpracy naszego Wydziału z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, w środę, 14 grudnia, odbyła się konferencja „Policja w Wielkopolsce. Między nauką a praktyką ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wnioski i rekomendacje” zorganizowana przez Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem WNPiD UAM. Podczas konferencji została podjęta tematyka m.in. piorytetów wielkopolskiej policji na najbliższe lata, wizerunku dzielnicowego, sukcesu Euro 2012 jako przykładu skutecznej organizacji imprez masowych w Poznaniu.

 

 

 

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem studentów, którzy mogli wziąć udział w symulacji nagłego hamowania samochodem oraz dowiedzieć się, jak odbyć praktyki w KWP w Poznaniu. Zwieńczeniem obrad było podpisanie umowy przez JM Rektora UAM prof. dr hab. Andrzeja Lesickiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasza Trawińskiego dotyczącej współpracy miedzy Uniwersytetem a KWP w Poznaniu.