VI Kongres Kół Naukowych na Wydziale Prawa i Administracji UAM

Kongres Kół Naukowych UAM zaprasza na ogólnopolską konferencje „Społeczeństwo obywatelskie”, która organizowana jest z okazji 20-lecia Konstytucji RP. Spotkanie odbędzie się w dniach 16-17 maja br., na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Kongres jest wydarzeniem otwartym, adresowanym przede wszystkim do studentów, doktorantów i pracowników nauki oraz wszystkich zainteresowanych podejmowaną tematyką.

W 2017 roku mija 20. rocznica uchwalenia Konstytucji RP, w związku z tym, organizatorzy Kongresu proponują, by przedmiotem tegorocznej VI edycji była tematyka związana z tym najważniejszym w naszym porządku prawnym aktem normatywnym. Tematem tegorocznego Kongresu będzie „Społeczeństwo obywatelskie”, które bardzo wyraźnie wpisuje się w aksjologię polskiej Konstytucji.

Kongres będzie dwudniowym wydarzeniem, który rozpocznie się od panelu otwierającego z udziałem m.in.: byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego oraz I Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisława Trociuka. Problemy podjęte w panelu eksperckim zostaną rozwinięte w referatach młodych naukowców, studentów i doktorantów.