Wizyta prof. Roberta Krimmera na WNPiD

krimmer na strone

 

 

 

 

 

 W kwietniu w ramach Akademickiego Poznania na naszym Wydziale będzie gościł prof. Robert Krimmer z Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance w Tallinie. Nasz gość wygłosi wykłady pt. „Internet Voting: Building an E-Democracy for the 21st Century” (5 kwietnia) oraz „Internet Voting and the How and Why to the Notion of Verifiability: Insights from Estonia, Switzerland, Norway and Australia ” (6 kwietnia). Serdecznie zapraszamy!

Profesor Robert Krimmer pracuje w Szkole Innowacji i Zarządzania im. Ragnara Nurksego na Wydziale Nauk Społecznych Politechniki w Tallinie (Estonia). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach elektronicznej partycypacji i demokracji, ewolucji sektora publicznego, a także rozwoju społeczeństwa cyfrowego.
Ponadto jest on członkiem zespołu ekspertów Komitetu ds. Głosowanie Elektronicznego przy Radzie Europy (the Council of Europe Ad-Hoc Committee on Electronic Voting (CAHVE)), gdzie obecnie wypracowuje rekomendacje na temat prawnych, technicznych i praktycznych standardów e-głosowania. Wcześniej pracował w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) jako starszy doradca ds. nowych technik głosowania.
Prof. Krimmer jest autorem ponad 100 artykułów naukowych, których liczba cytowani wynosi ponad 650 (index Hirsha wg Google Scholar 13).