Wizyta prof. Roberta Krimmera na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

krimmerW dniach 4-6 kwietnia na zaproszenie Władz Dziekańskich Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu gościł prof. Robert Krimmer, pracownik naukowy Wydziału Nauk Społecznych Politechniki w Tallinie. Profesor ma bogaty dorobek naukowy w zakresie problematyki rozwoju społeczeństwa cyfrowego oraz nowych form partycypacji obywatelskiej i technik głosowania (e-voting). Jest członkiem redakcji międzynarodowego czasopisma Government Information Quarterly, a także autorem ponad 100 artykułów naukowych (index Hirsha 13). Pracował m.in. w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) jako starszy doradca ds. nowych technik głosowania.

Pierwszy dzień wizyty profesora (5 kwietnia) otworzył wykład zatytułowany „Internet Voting. Building an E-Democracy for the 21st Century”, którego celem było przedstawienie znaczenia e-votingu we współczesnym państwie demokratycznym. Wykład zgromadził w Auli Wydziału znaczną liczbę pracowników naukowych i studentów, którzy zainteresowani przedstawionymi zagadnieniami przedstawiali swoje wątpliwości, pytania i komentarze.
W kolejnym dniu swojej wizyty w Poznaniu prof. Krimmer przedstawił wykład inauguracyjny w ramach konferencji naukowej organizowanej przez Zakład Badań Władzy Lokalnej i Samorządu WNPiD zatytułowanej „Polityki publiczne w Polsce – między centralizmem a lokalizmem”. W wykładzie skierowanym w dużej mierze do naukowców i badaczy, profesor Krimmer przedstawił problematykę e-votingu w kontekście wykorzystania narzędzi elektronicznego głosowania w wyborach w państwach europejskich (Estonia, Szwajcaria i Norwegia), jak i w Australii. Przedstawiony przez gościa wykład został zatytułowany „Internet Voting and the How and Why to the Notion of Verifiability: Insights from Estonia, Switzerland, Norway and Australia”.
Wizyta profesora Krimmera była możliwa dzięki życzliwemu wsparciu władz miasta Poznania, które współfinansowały przyjazd i pobyt Gościa w ramach programu „Akademicki i naukowy Poznań”.