Wykład prof. Krimmera „Internet Voting. Building an E-Democracy for the 21st Century”

plakat krimmer wyklad otwartyZapraszamy na tegoroczne spotkanie w ramach „Akademickiego Poznania”, którego gościem będzie prof. Robert Krimmer z Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance w Tallinie. Tematem prelekcji będzie „Internet Voting. Building an E-Democracy for the 21st Century”. Wykład odbędzie się w środę, 5 kwietnia o godzinie 13:15 w sali 120. 

Profesor Robert Krimmer pracuje w Szkole Innowacji i Zarządzania im. Ragnara Nurksego na Wydziale Nauk Społecznych Politechniki w Tallinie (Estonia). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach elektronicznej partycypacji i demokracji, ewolucji sektora publicznego, a także rozwoju społeczeństwa cyfrowego.
Ponadto jest on członkiem zespołu ekspertów Komitetu ds. Głosowanie Elektronicznego przy Radzie Europy (the Council of Europe Ad-Hoc Committee on Electronic Voting (CAHVE)), gdzie obecnie wypracowuje rekomendacje na temat prawnych, technicznych i praktycznych standardów e-głosowania. Wcześniej pracował w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) jako starszy doradca ds. nowych technik głosowania.
Prof. Krimmer jest autorem ponad 100 artykułów naukowych, których liczba cytowani wynosi ponad 650 (index Hirsha wg Google Scholar 13).