Zagrożenia ekstremalne w środkach publicznego transportu zbiorowego – III seminarium naukowo-szkoleniowe „Bezpieczne miasto”.

PLAKAT aZakład Studiów nad Bezpieczeństwem zaprasza na ostatnie przed wakacjami III seminarium naukowo-szkoleniowe „Bezpieczne miasto”. Celem seminarium jest zapoznanie organizatorów, operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz właścicieli przedsiębiorstw przewozowych z podstawowymi procedurami postępowania w zagrożeniach ekstremalnych w komunikacji miejskiej. Część praktyczna szkolenia – warsztaty – taktyka przeciwdziałania zagrożeniom w środkach komunikacji publicznej. Konferencja i warsztaty odbędą się 30 czerwca 2016 roku w godzinach 9:00-14:00 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (Ul. Umultowska 89a, 61-614 POZNAŃ, sala 43). W załączniku znajdują się harmonogram konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

Serdecznie zapraszamy.