Menu
Opcje
Strona Główna > Idea i nazwa

Idea i nazwa

Pierwsze wydanie nosilo nazwę "Perpetuam" i nawiązywało w tytule do jego podstawowej funkcji, jaką była pomoc, poprzez informacje i porady, dla studiujących politologię. Następne wydania przyjęły już nazwę "Raptularz akademicki", zachowując podstawowa funkcję, ale dodając także możliwość robienia indywidualnych notatek itp.

Głównym założeniem tego wydawnictwa było jego redagowanie przez studentów i dla studentów. Przygotowania do wydania Raptularza i prace redaktorskie trwały od maja do sesji letniej. Redaktorem wydania zostawała zawsze osoba o największym zaangażowaniu i predyspozycjach do kierowania tak spontaniczną pracą i zespołem różnorodnych redaktorów. Nie było to zadanie latwe, stąd niekiedy prace przeciągały się na sesję, a gotowe teksty dochodziły do opiekuna nawet długo po sesji.

Oprócz studentów w prace nad "Raptularzem" angażował się sekretariat Instytutu i Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych. Stamtąd redaktorzy uzyskiwali informacje formalne, ale i wsparcie korektorskie.

Po zakończeniu prac redaktorskich i po korekcie "Raptularz" był uzupełniany przez Dyrekcję Instytutu o informacje kadrowe i inne ważne formalne dane na kolejny rok akademicki. Potem pozostawało już "tylko" czekać na druk!

"Raptularz" dostawali (oczywiscie bezpłatnie!) wszyscy nasi studenci w dniu inaugurującym kolejny rok akademicki.

Raptularz 2006/2007